27. Februar – 26. April 2015

KONSTANT IN AUFLÖSUNG

Muriel Baumgartner, André Bless, Peter Fischer
Irene Naef, Anina Schenker, Paul Takács
Timo Ullmann, Teres Wydler

Bilder aus der Ausstellung, Fotos Werner Erne --> zum Download

Teres Wydler
André Bless

 

Teres Wydler, André Bless
André Bless (links) Teres Wydler (rechts)

 

Teres Wydler
Teres Wydler

 

Timo Ullmann, André Bless
André Bless (im Vordergrund) Timo Ullmann (hinten)

 

Timo Ullmann
Timo Ullmann

 

Timo Ullmann
Timo Ullmann

 

Irene Naef
Irene Naef

 

Irene Naef
Irene Naef (links) Paul Takács (rechts)

 

Paul Takács
Paul Takács

 

Muriel Baumgartner
Muriel Baumgartner

 

Muriel Baumgartner
Muriel Baumgartner

 

Muriel Baumgartner
Muriel Baumgartner

 

Muriel Baumgartner, Anina Schenker
Muriel Baumgartner (links) Anina Schenker (rechts)

 

Anina Schenker
Anina Schenker

 

Peter Fischer
Peter Fischer

 

Peter Fischer
Peter Fischer

 

Peter Fischer
Peter Fischer